Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Akcja „Bezpieczna Woda”

  • Drukuj

Ministerstwo Sportu i Turystyki zainicjowało VIII edycję akcji „Bezpieczna Woda”, poświęconą bezpieczeństwu nad wodą podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Akcja ma na celu wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną, co z kolei pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków. Skierowana jest przede wszystkim do uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

Działania informacyjne będą prowadzone głównie w okolicach kąpielisk, stanic wodnych czy marin. W ramach akcji opracowano materiały promocyjne (broszura, plakat) przypominające o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Akcję „Bezpieczna Woda” Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.