SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Biblioteka

BIBLIOTEKA JEST MIEJSCEM ZACZAROWANYM,

BLISKO TU DO BAJKI I PRAWDY,

DO UŚMIECHU, DO WZRUSZEŃ ...

(Barbara Lewandowska)

 

Biblioteka zaprasza czytelników:

Poniedziałek – 730 – 1330

Wtorek – 730 – 1330

Środa – 730 – 1330

Czwartek – 730 – 1430

Piątek – 745 – 850, 935 – 1330 

 

Nauczyciel – bibliotekarz: mgr Magdalena Kowalczuk

 

 REGULAMIN

1.      Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły i ich rodzice/ opiekunowie prawni (na kartę dziecka).

2.      Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.      Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Termin zwrotu książek może ulec przedłużeniu w wyjątkowych wypadkach (np. choroba czytelnika).

4.      Nie wypożycza się do domu książek należących do księgozbioru podręcznego oraz czasopism. Z wyżej wymienionych zbiorów korzysta się w czytelni.

5.      Książki można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.

6.      Pod koniec roku szkolnego wypożyczone książki należy zwrócić w podanym terminie.

7.      Każdy czytelnik ma prawo wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i letnich.

8.      Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

9.      W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela - bibliotekarza.

10.  Z czytelni mogą w ramach lekcji korzystać nauczyciele, którzy realizują zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru, środków audiowizualnych i Internetu.

11.  Z czytelni mogą korzystać wszyscy uprawnieni, którzy chcą skorzystać z księgozbioru podręcznego i Internetu.

12.  Księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory udostępnia bibliotekarz.

13.  W czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

14.  Zabrania się wnoszenia oraz spożywania posiłków i napoi.

15.  Wypożyczone materiały należy szanować.

16.  Po skończonej pracy książki lub czasopisma oddajemy bibliotekarzowi.

17.  Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

18.  Zasady wypożyczania podręczników szkolnych określone są w odrębnym regulaminie.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI (pdf)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO (pdf)

REGULAMIN WYPOŻYCZANIE/UŻYCZANIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH (pdf)

 

 

 

  

6 XII - Dzień św. Mikołaja

 

10 XII - Dzień Ochrony Praw Dziecka


12 XII - Zebrania z rodzicami 

07:34

wschód

15:39

środa
11 grudnia 2019

Waldemar, Damazy

Ferie za 30 dni
Nowy Rok za 20 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu