SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Ogłoszenia

2020-01-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”.

pobierz (pdf)

2019-12-30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Dot. zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego
dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”.

pobierz (doc)

2019-12-20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

    dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”

pobierz (WORD)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne - pobierz (WORD)

2019-12-13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

    dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”

pobierz (PDF)

 

2019-12-06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

    dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”

pobierz (WORD)

2019-10-10

Wymiana pokrycia dachowego - specyfikacja prac (pdf)

 

2019-07-03

Ogłoszenie informacyjne o wyniku naboru na wolne stanowisko - starszy intendent (pdf).

 

2019-06-27

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy intendent (pdf).

 

2019-06-12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy intendent.

Ogłoszenie o naborze INTENDENT (pdf)

Kwestionariusz osobowy (pdf)

Oświadczenie (pdf)

 

2019-05-27

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę pokrycia dachowego - szczegóły w specyfikacji remont dachu (pdf).

 

2018-12-05

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf)

Rodo do swz (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

__________________________________________________________________________________________

2017-01-11

Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2017 rok (pdf)

____________________________________________________________________________________________

2016-12-14

__________________________________________________________________________________

Nr sprawy: SP16/176/P1/2016                                                                 Bytom, 08.12.2016 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający zamieszcza następujące informacje:

1)       kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 158 600,00 brutto,

2)       firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

a)        DROŚ SAWICKI  Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 42-141 Przystajń

b)       KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

c)        PUHP UNI NAFT Handel Paliw Bogusław Stokłosa ul. Harcerska 1, 41-706 Ruda Śl.

d)       EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dworska 6, 41-902 Bytom

3)       ceny, termin wykonania zawarte w ofertach:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa,

brutto

Termin dostawy od momentu

(godziny) zgłoszenia

1.

DROŚ SAWICKI  Sp. z o.o.

150242,04 zł

24 godziny

2.

KONKRET Sp. z o.o.

154487,39 zł

24 godziny

3

PUHP UNI NAFT Handel Paliw                    Bogusław Stokłosa

154343,48 zł

24 godziny

4

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. k.

150170,09 zł

24 godziny

 

Przewodnicząca komisji przetargowej

                     Iwona Stolka

__________________________________________________________________________________

2016-11-30

O F E R T A dotycząca postępowania przetargowego

pn.  „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły podstawowej nr 16  w Bytomiu”


Do pobrania:

__________________________________________________________________________________

2016-11-28

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

 NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W BYTOMIU

W DNIU 28.11.2016 R.

 

1. Kwota, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 186 792,00 zł    

            Podział na poszczególne części:

ZADANIE 1 PRODUKTY  SPOŻYWCZE –                       38 000,00 zł               

ZADANIE 2 PRODUKTY MLECZARSKIE –                      21 000,00 zł               

ZADANIE 3 MIĘSO I WĘDLINY–                                   40 792,00 zł               

ZADANIE 4 WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE -                43 000,00 zł               

ZADANIE 5 WARZYWA I OWOCE MROŻONE -             20 000,00 zł               

ZADANIE 6 RYBY -                                                     24 000,00 zł               

            RAZEM:                                                     186 792,00 zł             

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

NAZWA I ADRES FIRMY

Sklep Wielobranżowy

„Na Rogu”

ul. Olimpijska 15

41- 902 Bytom

Handel obwoźny

Włoch Tomasz

ul. Chorzowska 3a/9

41-902 Bytom

Firma „MAR-TAD”

ul. Rybnicka 20

43-190 Mikołów

Zakłady Mięsne "H.A.M." Spółka Jawna

ul. Szybowa 7
41-922 Radzionków

Mięso – Wędliny

Klimek Piotr

ul. Pułaskiego 33

41 – 902 Bytom

„Milko”

Hurtowe Centrum Nabiału 40-833 Katowice                  

ul. Dulęby 5                           

3. Zaoferowane przez Wykonawców ceny:

dot. części nr 1

  l.p.

Nazwa firmy

cena

Oferta nr 1

Sklep Wielobranżowy

„Na Rogu”

ul. Olimpijska 15

41- 902 Bytom

 

35 120,00 zł

Oferta nr 2

Firma „MAR-TAD”

ul. Rybnicka 20

43-190 Mikołów

 

36 259,60 zł

 

dot. części nr 2

  l.p.

Nazwa firmy

cena

Oferta nr 1

„Milko”

Hurtowe Centrum Nabiału 40-833 Katowice                 

ul.Dulęby 5                           

 

17 552,40 zł

Oferta nr 2

Sklep Wielobranżowy

„Na Rogu”

ul. Olimpijska 15

41- 902 Bytom

 

19 160,00 zł

 

dot. części nr 3

  l.p.

Nazwa firmy

cena

Oferta nr 1

Mięso – Wędliny

Klimek Piotr

ul. Pułaskiego 33

41 – 902 Bytom

 

40 085,50 zł

Oferta nr 2

Zakłady Mięsne "H.A.M." Spółka Jawna

ul. Szybowa 7
41-922 Radzionków

 

37 687,55 zł

 

dot. części nr 4

  l.p.

Nazwa firmy

cena

Oferta nr 1

Handel obwoźny

Włoch Tomasz

ul. Chorzowska 3a/9

41-902 Bytom

 

38 274,40 zł

Oferta nr 2

Sklep Wielobranżowy

„Na Rogu”

ul. Olimpijska 15

41- 902 Bytom

 

42 253,00 zł

 

dot. części nr 5

  l.p.

Nazwa firmy

cena

Oferta nr 1

Firma „MAR-TAD”

ul. Rybnicka 20

43-190 Mikołów

 

17 761,00 zł

Oferta nr 2

Sklep Wielobranżowy

„Na Rogu”

ul. Olimpijska 15

41- 902 Bytom

 

18 301,00 zł

Oferta nr 3

Mięso – Wędliny

Klimek Piotr

ul. Pułaskiego 33

41 – 902 Bytom

 

18 140,20 zł

 

dot. części nr 6

  l.p.

Nazwa firmy

cena

Oferta nr 1

Firma „MAR-TAD”

ul. Rybnicka 20

43-190 Mikołów

 

21 845,00 zł

Oferta nr 2

Sklep Wielobranżowy

„Na Rogu”

ul. Olimpijska 15

41- 902 Bytom

 

22 470,00 zł

Oferta nr 3

Mięso – Wędliny

Klimek Piotr

ul. Pułaskiego 33

41 – 902 Bytom

 

22 349,00 zł

4. Termin wykonania zamówienia – od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

5. Płatność przelewem do 30 dni od wystawienia faktury.

                                                                                              Dyrektor SP 16

                                                                                              Dorota Żuber

__________________________________________________________________________________

2016-10-03

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16  w Bytomiu, ul. Macieja Rataja 3,  zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, na stanowisko kucharka w dniu 17 października 2016 r. o godz. 11:00.

Wymagane wykształcenie średnie gastronomiczne z doświadczeniem zawodowym.

Termin składania CV do dnia 10.10.2016 r. do godz. 14:00.

Dorota Żuber
Dyrektor Szkoły

__________________________________________________________________________________

2015-12-04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNY REFERENT

DO POBRANIA:

  Dorota Żuber
Dyrektor Szkoły

__________________________________________________________________________________

2015-11-27

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16  w Bytomiu, ul. Macieja Rataja 3,  zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, na stanowisko kucharka w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 10:00.

Wymagane wykształcenie średnie gastronomiczne z doświadczeniem zawodowym.

Termin składania CV do dnia 07.12.2015 r. do godz. 14:00.

Dorota Żuber
Dyrektor Szkoły


____________________________________________________________________

Bytom, 27.11.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

 NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W BYTOMI

 

Dyrektor SP 16 w Bytomiu informuje, że w przetargu w trybie zapytania o cenę (art.69 ustawy PZP) na dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu zwyciężyły następujące firmy:

 

Nazwa części

Wykonawcy

Dostawa różnych produktów spożywczych

Sklep Wielobranżowy

„Na Rogu”

ul. Olimpijska 15

41- 902 Bytom

Dostawa produktów mleczarskich i jaj

„Milko”

Hurtowe Centrum Nabiału 40-833 Katowice                 

ul.Dulęby 5                           

Dostawa produktów mięsno – wędliniarskich i mięsa

Zakłady Mięsne "H.A.M." Spółka Jawna

ul. Szybowa 7
41-922 Radzionków

Dostawa owoców i warzyw

Handel obwoźny

Włoch Tomasz

ul. Chorzowska 3a/9

41-902 Bytom

Dostawa warzyw i owoców mrożonych

Firma „MAR-TAD”

ul. Rybnicka 20

43-190 Mikołów

Dostawa ryb i przetworów rybnych

Firma „MAR-TAD”

ul. Rybnicka 20

43-190 Mikołów

                                                                                                DYREKTOR SP 16

                                                                                                 DOROTA ŻUBER 

FERIE ZIMOWE 13-26.01.2020


od 27.01.2020 - lekcje 

07:26

wschód

16:27

poniedziałek
27 stycznia 2020

Angela, Jan, Przybysław

Wakacje za 151 dni
Nowy Rok za 339 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu