SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Działalność świetlicy integracyjnej w SP16

W Szkole Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu od marca 2013 roku funkcjonuje świetlica integracyjna dla dzieci pochodzenia romskiego i polskiego „Amaro Strychos”. Jej powstanie zawdzięczamy determinacji dyrektora szkoły – pani Doroty Żuber, nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły. Fundusze na modernizację i remont poddasza przeznaczonego na świetlicę pozyskano ze środków Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce MAiC, wsparcia gminy Bytom oraz sponsorów.

Świetlica jest magicznym i wyjątkowym miejscem, gdzie dzieci realizują swoje pasje, rozwijają talenty i zainteresowania oraz poznają świat.

W ramach funkcjonowania świetlicy integracyjnej przewidziano realizację szeregu działań. Głównym zadaniem świetlicy jest integracja dzieci pochodzenia romskiego
z dziećmi pochodzenia polskiego przy jednoczesnym zachowaniu ich odrębności kulturowej, propagowanie i szerzenie bogactwa kulturowego Romów poprzez włączenie w jej działanie lokalnej społeczności romskiej oraz dbanie o rozwój umiejętności i talentów uczniów romskich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych.

Świetlica pełni trzy podstawowe funkcje: integracyjną, wychowawczą oraz edukacyjną poprzez realizację szerokiej oferty zajęć:

1. „Wspólnie sięgamy źródeł  -  zajęcia integracyjne dla dzieci i ich rodziców składające się z dwóch części: cyklicznych zajęć oraz  warsztatów. W ramach tych zajęć będą odbywały się spotkania z artystami, pisarzami oraz ciekawymi osobami pochodzenia romskiego.
Prowadzący zajęcia: Agata Kołodziejczyk, Violetta Kempa, Renata Księżopolska

2. „Akademia Mistrzów Języka” – zajęcia rozwijające sprawność językową oraz zasób słownictwa
w zakresie jęz. polskiego z elementami zajęć logopedycznych dla dzieci pochodzenia romskiego
i polskiego. Prowadzący zajęcia: Agnieszka Kośmier - logopeda

3. „Poznaję świat”– zajęcia poszerzające horyzonty poprzez polisensoryczne poznawanie świata.
Prowadzący zajęcia: Agata Kołodziejczyk, Violetta Kempa, Renata Księżopolska

4. „Akademia Malarstwa- zajęcia warsztatowe rozwijające zdolności plastyczne oraz poszerzające wiedzę o sztuce i kulturze. Prowadzący zajęcia: Aleksandra Cieplinska

5. „Z kulturą na Ty”- wycieczki i wyjścia kulturowe (kino, teatr, muzeum)

Naszym celem jest wspólne stworzenie przyjaznego, domowego, ciepłego i niepowtarzalnego miejsce
do którego po prostu „chce się wracać”. Świetlica działa cztery dni w tygodniu według ustalonego zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców harmonogramem.

FOLDER - JESTEŚMY RAZEM (PDF)

koordynator świetlicy:

Agata Kołodziejczyk

  

6 XII - Dzień św. Mikołaja

 

10 XII - Dzień Ochrony Praw Dziecka


12 XII - Zebrania z rodzicami 

07:34

wschód

15:39

środa
11 grudnia 2019

Waldemar, Damazy

Ferie za 30 dni
Nowy Rok za 20 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu