SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Stypendia szkolne

UWAGA RODZICE !!!

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

informuje, że z dniem 25 kwietnia 2016 r.

Zespół Pomocy Materialnej dla Uczniów 

 z siedzibą przy ulicy Łużyckiej 12 

 rozpoczyna przyjmowanie dowodów wykazujących poniesienie wydatków, w celu wypłaty stypendium szkolnego,

za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Faktury można składać do dnia 4 lipca 2016 r.

w godzinach przyjmowania stron, tj.:

poniedziałek 11:00 - 16:30

wtorek - czwartek 8:30 - 12:00

piątek 7:30 - 11:00

* * *


UWAGA  RODZICE !!!

Stypendia szkolne (socjalne)

 Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski

o przyznanie stypendium na rok szkolny 2015/2016 można składać

w okresie od 1 sierpnia do 15 września 2015 roku:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu

 przy ul. Strzelców Bytomskich 21, na parterze budynku w pokoju nr 8,

oraz

w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej

w zależności od miejsca zamieszkania składającego wniosek:

w Terenowym Punkcie Pomocy Środowiskowej nr 6

w Bytomiu przy ulicy Piecucha 10 (poniedziałek – czwartek, w godz. 8-10)


***

UWAGA  RODZICE !!!

 Stypendia szkolne (socjalne)

                                      

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że

 

1. Termin składania faktur w celu rozliczenia okresu przyznanego stypendium szkolnego styczeń-czerwiec 2015 r. upływa z dniem 6 lipca 2015 roku.

 

2. Możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny  2015/2016 od 1 sierpnia 2015 roku.

 

 

***

Stypendia szkolne

rok szkolny 2013/2014

W związku z informacją otrzymaną z MOPR w dniu 18.06.2014 r.

następują zmiany w rozliczaniu faktur za stypendium szkolne

Termin ostatecznego składania faktur w szkole upływa dnia

25.06.2014 r. (środa)

PRZYJMOWANIE FAKTUR - TYLKO I WYŁĄCZNIE

poniedziałek 23.06.2014

wtorek 24.06.2014

środa 25.06.2014

 czwartek

 piątek

  800-1000

1300-1500

  800-1000

1300-1400

  800-1000

1300-1400

 

------------

 

------------

 

Od   01.07.2014 r.  faktury będą przyjmowane tylko i wyłącznie

w MOPR   Bytom ul. Strzelców Bytomskich 21

Dział dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej przyjmuje w następujących godzinach: pokój 45
Poniedziałek 11 00  do 16 30
Wtorek, środa czwartek  830  do  1200
Piątek 730 do 1100


*****

UWAGA  RODZICE !!!
Stypendia szkolne (socjalne)

Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2014/2015
wnioski na stypendia szkolne
będą przyjmowane  w MOPR w Bytomiu
oraz
w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej

Bytom – Bobrek ul. Piecucha 10

Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia do 15 września 2014 r.

Do złożonego wniosku  wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenia:
o osiągniętych dochodach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
( wyjątek świadczenia pobierane z MOPR).

________________________________________________________

 


OPIS  FAKTURY

 

Artykuły zakupione do celów edukacyjnych ucznia ………………………………

                                                                                                                   imię i nazwisko

Szkoły Podstawowej nr 16 w ramach stypendium szkolnego.

Jednocześnie świadoma/y odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość

danych i pozycji zawartych w fakturze oraz jej oryginalność.

 

                                                                                     ……………………………..

                                                                                           podpis wnioskodawcy


_____________________________________________________________________________


Załącznik do zarządzenia
wewnętrznego nr 55/12
Dyrektora  MOPR w Bytomiu
z dnia 3 września 2012 r.

KATALOG WYDATKÓW RZECZOWYCH O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM
do których należą w szczególności:

 1. Podręczniki, encyklopedie, atlasy, słowniki,
 2. Wyposażenie szkolne: plecak szkolny, tornister, przybory, szkolne, artykuły piśmienne i papiernicze,
 3. Strój szkolny obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły,
 4. Strój na zajęcia wychowania fizycznego: spodenki gimnastyczne, bluza sportowa, spodnie sportowe, t-shirt, dres, obuwie sportowe (w ilościach zgodnych
  z potrzebami, tj. po 2 – 3 pary na semestr),
 5. Artykuły bezpośrednio związane z profilem szkoły: instrumenty muzyczne, strój baletowy itp.
 6. Materiały i strój do praktycznej nauki zawodu,
 7. Komputer, akcesoria komputerowe i opłata za abonament internetowy (za okres od września do czerwca danego roku szkolnego),
 8. Opłaty za wycieczki szkolne: wyjście do kina, teatru, zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjście na basen,
 9. Udział w płatnych zajęciach wyrównawczych i edukacyjnych w szkole i poza nią,
 10. Udział w pozaszkolnych kursach językowych, komputerowych i innych kółkach zainteresowań,
 11. Opłaty czesnego,
 12. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania – bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie oraz zakwaterowanie
  w internacie, bursie, na stancji (za okres od września do czerwca danego roku szkolnego),
 13. Dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i ponadgimazjalnych strój galowy określony w statucie szkoły, związany z przystąpieniem ucznia do egzaminów,
 14. Biurko szkolne, krzesło do biurka, stolik pod komputer.

 

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić w MOPR ul. Strzelców Bytomskich 21
lub pod numerem telefonu  32 388-86-33

Dodatkowe wytyczne  MOPR  do  rozliczania  faktur:

„Ponadto proszę wziąć pod uwagę fakt, iż przyznawana pomoc ma charakter typowo socjalny i jest przeznaczona wyłącznie dla rodzin osiągających niskie dochody. Zatem wydatki na zakup produktów zawartych w katalogu, dokonywane przez osoby ubiegające się o stypendium szkolne, nie mogą być niewspółmiernie wysokie w odniesieniu do innych, podobnych artykułów  dostępnych na rynku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wydatek winien być uznany za niecelowy a faktury odrzucone. Konsekwencją  nieodpowiedniego opisania faktur będzie ich zwrot do szkoły w celu ich ponownego, poprawnego opisania.”

14 X - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


14 X - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06:15

wschód

16:41

niedziela
20 października 2019

Ireny, Kleopatry, Jana

Ferie za 82 dni
Nowy Rok za 72 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu