REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Data: 8 marca 2022r.
Autor: Administrator

Drodzy ósmoklasiści, wielkimi krokami zbliża się czas podjęcia ważnych decyzji dotyczących Waszej przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Na chwilę obecną Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ogłosiło jeszcze konkretnych terminów składania dokumentów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych, jednakże wstępny projekt terminarza przedstawia się następująco:

  • od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.- składanie wniosków o przyjęcie do szkół;
  • od 16 maja do 30 maja 2022 r.- składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe;
  • od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.- możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować,
    w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku.

Terminy uzupełniania wniosków: 

  • od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii);
  • 19 lipca 2022 r. godz. 10.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół;
  • od 19 lipca do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły;
  • 26 lipca 2022 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content