Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji kliknij tutaj (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej kliknij tutaj (pdf)

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej kliknij tutaj (pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – WYNIKI REKRUTACJI kliknij tutaj (pdf)

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content