Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 kliknij (pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY– WYNIKI REKRUTACJI kliknij tutaj (pdf)

***

Informacja dotycząca rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

Zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 trwają w okresie od 9 marca 2020r. do 8 maja 2020r.

W związku z epidemią wypisane dokumenty rekrutacyjne (wniosek, skany zaświadczeń, oświadczenia rodzica) można pobrać ze tej strony poniżej tego artykułu i przesyłać drogą mailową na adres szkoły: spnr16@wp.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych dokumenty przesłane mailowo powinny zostać zabezpieczone hasłem. Hasło do otwarcia pliku należy podać telefonicznie pracownikowi sekretariatu tel. 32 387 53 60.

W przypadku braku możliwości wydrukowania karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna kartę można pobrać z portierni szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od godz. 8.00 do 15.00

Rodzice/opiekunowi prawni, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, mogę wrzucić wypełnione dokumenty do przygotowanej na portierni zabezpieczonej skrytki.

W razie pytań i wątpliwości związanych z rekrutacją do klasy pierwszej proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły
Krystyna Matejczyk

Terminarz rekrutacji kliknij tutaj (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej kliknij tutaj (pdf)

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej  kliknij tutaj (pdf)

Zmiana terminów rekrutacji:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/zmiany-terminow-rekrutacji/

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3