Zdalne nauczanie

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją nasza praca nie ustaje, ale się zmienia. Zarówno dyrekcja szkoły, jak też wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły wykonują swoje obowiązki dostosowując formy pracy do aktualnych możliwości.
Od 25 marca 2020 r do odwołania nauczanie zdalne staje się obowiązkiem.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493)

Dlatego:
• prowadzimy nauczanie na odległość wykorzystując dostępne środki komunikacji, w tym głównie dziennik elektroniczny Librus,
• zgodnie z zaleceniami MEN korzystamy z dostępnych narzędzi zdalnego nauczania, między innymi: www.gov.pl/web/zdalnelekcje, e-podręczników, interaktywnych ćwiczeń, i innych zasobów internetu, materiałów z cke.gov.pl, portalu do zdalnego nauczania epodreczniki.pl,
• wybierane przez szkołę narzędzia do zdalnego nauczania są bezpłatne i powszechnie dostępne,
• nauczyciele informują uczniów i ich rodziców/opiekunów o wybranych narzędziach wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu,
• nauczyciele informują uczniów i ich rodziców/opiekunów o postępach w nauce wykorzystując sposób komunikacji dogodny dla rodziców/opiekunów, taką formę mają też konsultacje – terminy uzgadniane są indywidualnie,
• nauczyciele planując pracę uwzględniają między innymi równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu i możliwości psychofizyczne uczniów – pracujemy wg planu lekcji dostępnego na stronie www.gov.pl/web/zdalnelekcje.

Drodzy Nauczyciele
Wymienione wyżej Rozporządzenie reguluje pracę szkoły od 25 marca. W naszej szkole pracujemy z uczniami zdalnie już od ponad tygodnia. Wszyscy uczymy się takiej organizacji. Dziękuję wszystkim za duże zaangażowanie.
Z pewnością nie jesteśmy doskonali, ale z całym przekonaniem stwierdzam, że dokładamy wszelkich starań, aby pomóc w osiąganiu sukcesów przez naszych uczniów.

Krystyna Matejczyk

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content