Ważne informacje
Data: 11 marca 2020r.
Autor: Administrator

Szanowni Rodzice,

w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa pragnę Państwa poinformować, że w szkole zostały podjęte i będą kontynuowane działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych uczniów. W związku z tym:

  • zostały przeprowadzone i będą kontynuowane pogadanki na temat podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
  •  w widocznych miejscach zostały wywieszone instrukcje dotyczące higieny osobistej,
  •  wszystkie sale lekcyjne, toalety oraz stołówka szkolna są na bieżąco dezynfekowane specjalnie przeznaczonym do tego płynem.

Apel do Rodziców

    Dyrektor zwraca się z prośbą o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

    Dyrektor szkoły przekazuje informacje, że jeśli uczeń nie miał kontaktu z osoba chorą, nie ma powodu do obaw.

    Rodzicu jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

    Rodzicu jeśli masz dziecko do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

    Rodzicu, sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia:

        https://gis.gov.pl/

        https://www.gov.pl/web/zdrowie/

        http://psse.bytom.pl/

        Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu

        Stanisława Moniuszki 25, 41-902 Bytom

Z wyrazami szacunku

Krystyna Matejczyk

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content