Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Zebrania

 

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

 w roku szkolnym 2023/2024

14.09.2023 (kl.1-8)

ZEBRANIE

20.12.2023 (kl.1-8)

ZEBRANIE

15.02.2024 (kl.1-8)

ZEBRANIE PO I SEM.

09.05.2024 (kl.1-8)

ZEBRANIE

UWAGA:

W przypadku konieczności zmiany terminu zebrań lub konsultacji rodzice zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie i informacje przekazane dzieciom.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content