Zebrania

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2019/2020

19.09.2019

ZEBRANIE

24.10.2019

ZEBRANIE

12.12.2019

ZEBRANIE

13.02.2020

ZEBRANIE PO I SEM.

02.04.2020

ZEBRANIE

14.05.2020

ZEBRANIE

 UWAGA:

W przypadku konieczności zmiany terminu zebrań lub konsultacji rodzice zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie i informacje przekazane dzieciom.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3