Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

rok szkolny 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca

Dorota Lis

Zastępca

Anna Piecuch

Zastępca

Agnieszka Białek

Sekretarz

Milena Górka

Skarbnik

 

Agnieszka Kanclerz-Woźniczka

Komisja Rewizyjna

Zofia Żak

Ilona Bubik

Natalia Ososińska

DYŻURY SKARBNIKA SZKOLNEGO

25.10.2019 (piątek)            w godz. 1430 – 1530

21.11.2019 (czwartek)       w godz. 1430 – 1530

16.12.2019 (poniedziałek)   w godz. 1430 – 1530

 

MIEJSCE: PORTIERNIA

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3