Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

rok szkolny 2022/2023

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca

Dorota Lis

Zastępca

Milena Górka

Zastępca

Gabriela Bombelka

Sekretarz

Natalia Ososińska

Skarbnik

 

Agnieszka Kanclerz-Woźniczka

Komisja Rewizyjna

Justyna Sobczak 

Sebastian Śliwa

Izabela Kostrzębska

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content