Zamówienia publiczne

2021-01-28

Plan zamówień publicznych na 2021 rok (pdf)

Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2021 rok (pdf)

2020-12-16

Informacja z otwarcia oferty (pdf)

2020-12-09

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Postępowanie prowadzone w oparciu o zapis art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1843) pn:  „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”

Postanowienia umowne olej (pdf)

SWZ olej (pdf)

1. FORMULARZ OFERTOWY konkurs olej (docx)

2. ZAŁĄCZNIK nr 1 olej (docx)

3. Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY (docx)

5. RODO do swz (docx)

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content