Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Administracja i obsługa

Higienistka
Beata Kokot

Administracja i obsługa

Administracja
Monika Kopko – kierownik gospodarczy
Barbara Dylewska – sekretarz szkoły
Monika Wójtowicz – główna księgowa
Marzenna Fluderska – specjalista
Magdalena Sottor – starszy referent
Bożena Śleboda – intendent

Obsługa
Iwona Duda
Krystyna Kopica
Celina Koszela
Sonia Swoboda
Aleksandra Świątczak
Elżbieta Szymańska
Katarzyna Tafel
Krzysztof Wesołowski
Agnieszka Wiewiórka
Karolina Zając
Marcin Lubaczewski 

Pomoc nauczyciela
Iwona Helisz
Dorota Karcz
Małgorzata Składanowska-Gazda

Asystent edukacji romskiej
Katarzyna Bieńkowska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content