Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Administracja i obsługa

Higienistka
Beata Kokot

Administracja i obsługa

Administracja
Monika Kopko – kierownik gospodarczy
Barbara Dylewska – sekretarz szkoły
Monika Wójtowicz – główna księgowa
Marzenna Fluderska – specjalista
Magdalena Sottor – starszy referent
Bożena Śleboda – intendent

Obsługa
Iwona Duda
Krystyna Kopica
Celina Koszela
Sonia Swoboda
Aleksandra Świątczak
Elżbieta Szymańska
Katarzyna Tafel
Krzysztof Wesołowski
Agnieszka Wiewiórka
Karolina Zając
Marcin Lubaczewski 

Pomoc nauczyciela
Agnieszka Dyguś
Małgorzata Składanowska-Gazda

Asystent edukacji romskiej
Krystyna Szczerba

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content