Administracja i obsługa

Higienistka
Beata Kokot

Administracja i obsługa

Administracja
Monika Kopko – kierownik gospodarczy
Barbara Dylewska – starszy referent
Katarzyna Pielok – starszy referent
Marzenna Fluderska – starszy księgowy
Alicja Wrodarczyk – główna księgowa
Jolanta Lopata-Gagatek – intendentka

Obsługa
Antoni Andryka
Iwona Duda
Krystyna Kopica
Celina Koszela
Renata Kotas
Aleksandra Leśniak
Urszula Musiał
Sonia Swoboda
Magdalena Uryć
Krzysztof Wesołowski
Zając Karolina

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content