Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

Administracja i obsługa

Higienistka
Beata Kokot

Administracja i obsługa

Administracja
Monika Kopko – kierownik gospodarczy
Barbara Dylewska – sekretarz szkoły
Monika Wójtowicz – główna księgowa
Marzenna Fluderska – specjalista
Katarzyna Pielok – specjalista
Bożena Śleboda – intendent

Obsługa
Antoni Andryka
Iwona Duda
Krystyna Kopica
Celina Koszela
Mirosława Jackowska
Sonia Swoboda
Aleksandra Świątczak
Elżbieta Szymańska
Katarzyna Tafel
Krzysztof Wesołowski
Karolina Zając

Pomoc nauczyciela
Danuta Gielar
Irena Hawrylak
Małgorzata Składanowska-Gazda
Natalia Tomanek

Asystent edukacji romskiej
Krystyna Szczerba

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content