Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

Administracja i obsługa

Higienistka
Beata Kokot

Administracja i obsługa

Administracja
Monika Kopko – kierownik gospodarczy
Barbara Dylewska – starszy referent
Monika Wójtowicz – główna księgowa
Marzenna Fluderska – specjalista
Katarzyna Pielok – specjalista
Jolanta Lopata-Gagatek – intendentka

Obsługa
Antoni Andryka
Iwona Duda
Krystyna Kopica
Celina Koszela
Renata Kotas
Aleksandra Leśniak
Urszula Musiał
Sonia Swoboda
Magdalena Uryć
Krzysztof Wesołowski
Karolina Zając

Pomoc nauczyciela
Danuta Gielar
Małgorzata Składanowska-Gazda
Krystyna Szczerba – asystent edukacji romskiej

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content