Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Kącik języka niemieckiego

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIE

Około 100 milionów osób posługuje się językiem niemieckim jako językiem ojczystym, co oznacza, że język niemiecki zajmuje 10 miejsce w świecie. Łącznie mówi po niemiecku ponad 120 milionów osób. Około 8% wszystkich stron internetowych jest w języku niemieckim. Dla porównania: około 50% stron internetowych zredagowano w języku angielskim.

Język niemiecki jest językiem urzędowym nie tylko w Niemczech, lecz także w Austrii, Księstwie Liechtenstein, w większych częściach Szwajcarii- udział niemiecki wynosi tu ponad 60%-, Belgii, Luksemburga, Unii Europejskiej, Północnych Włoch, Danii i w Watykanie (Gwardia Szwajcarska).

Niemiecki jest pierwszym językiem ok. 90-95 milionów ludzi w Europie (co stanowi 13,3% wszystkich Europejczyków), będąc drugim najczęściej używanym językiem ojczystym w Europie po rosyjskim, a przed francuskim (66,5 miliona mówiących) i angielskim (64,2 miliona mówiących).

Pierwszy wielki słownik języka niemieckiego został opublikowany w 1781r. przez Johanna Christopha Adelunga. Jacob i Wilhelm Grimm rozpoczęli w 1852r. wydawanie najobszerniejszego słownika języka niemieckiego, które zostało ukończone w 1961r., ale od tego czasu poddawano go modyfikacjom. W XIX wieku zasady pisowni ogólnoniemieckiego języka literackiego uległy w znacznym stopniu normalizacji.

Przełom w ujednoliceniu pisowni ogólnoniemieckiego języka literackiego nastąpił w momencie ukazania się „Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache” Konrada Dudena (1880), który w wyniku reformy pisowni z 1901 r. uznano w lekko zmienionej formie za podstawę ogólnie przyjętych zasad pisowni. Dopiero w 1996r. doszło do ponownej reformy pisowni niemieckiej.

Język niemiecki nauczany jest w wielu krajach; po angielskim stanowi najbardziej rozpowszechniony język w Europie. Ogólnoniemiecki język literacki wybierany jest jako język obcy najczęściej w takich krajach jak: Holandia, Skandynawia, Kraje Nadbałtyckie, Słowenia, Chorwacja, Polska, Japonia, Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria romańska, Serbia i Czarnogóra, Węgry, Macedonia i Bułgaria. Język niemiecki uchodzi częściowo w tych krajach jako pierwszy język obcy wprowadzony do szkół i tym samym zajmuje miejsce przed językiem angielskim. Również w szkołach na Białorusi do dziś naucza się języka niemieckiego.

Źródło: http://www.prolog-berlin.com/pl/kursy-niemieckiego-jezyka.htm

Nazwa Państwa
Polska nazwa państwa – „Niemcy”  wywodzi się od określeń: niemy, niemowa. Dla mieszkańców dawnych ziem polskich, posługujących się językiem słowiańskim, język sąsiadów, wywodzący się z grupy języków germańskich był niezrozumiały. Słowianie nie rozumieli co mówią do nich germańscy sąsiedzi. Z tego powodu dawni mieszkańcy naszego kraju nazwali swoich sąsiadów „niemymi”, czyli Niemcami.

Ludność Niemiec
Niemcy zajmują druga pozycję w Europie pod względem ludności. W kraju mieszka około 80 mln osób z czego około 20% to osoby nie – niemieckiego pochodzenia. Ponad ćwierć społeczeństwa to renciści i emeryci.

Niemcy – kraj operami kwitnący
Niemcy są krajem posiadającym największe zagęszczenie teatrów operowych, do których Niemcy bardzo chętnie chodzą. Często też spędzają tam Noc Sylwestrową oraz inne uroczystości i święta.

Niemieckie przysmaki
Tradycyjne niemieckie śniadanie to zazwyczaj biała kiełbasa na gorąco i kawa, która cieszy się tam znacznie większym uznaniem niż herbata. W Niemczech istnieje około 300 gatunków chleba i ponad 6 tyś. gatunków piwa. Niemcy należą do czołówki narodów pod względem ilości spożycia „złotego napoju”. Roczne spożycie piwa na jednego mieszkańca tego kraju wynosi około 140 litrów (wliczając w to starców i dzieci). O szczególnym upodobaniu do tego napoju świadczą liczne święta i festyny obchodzone ku czci  piwa. Oktoberfest to największe święto piwa na świecie. Z tej okazji do Monachium przybywają licznie sympatycy piwa z całych Niemiec i nie tylko. Warto dodać, że podczas tego festynu piwo podawane jest w litrowych kuflach. Utrzymanie takiego kufla w rękach jest nie lada sztuką, szczególnie dla kelnerek, które potrafią utrzymać tuzin kufli jednocześnie!

Karnawał
Okres karnawału jest czasem szczególnym dla Niemców, którzy uchodzą za naród mało rozrywkowy, poważny, a czasem nawet „sztywny”. Dla osób wtajemniczonych w specjalne organizacje karnawał zaczyna się już w listopadzie!!! Stolicą jego jest Westfalia, gdzie uroczyste otwarcie karnawału rozpoczyna się 11 listopada o godzinie 11.11. Często karnawał określany jest jako „piąta pora roku”. Punktem kulminacyjnym „piątej pory roku” jest Rosenmontag, czyli zapustny poniedziałek, kiedy to roztańczone i rozbawione tłumy wychodzą na ulice i rozpoczyna się niezliczona ilość imprez, balów i festynów. Karnawał niemiecki, kończy się tak jak w innych krajach, w Środę Popielcową.

Miłośnicy Internetu i telefonii komórkowej
Z ostatnich badań wynika, że 84% młodych Niemców (od 19 do 29 roku życia) wolałoby zrezygnować z dotychczasowego partnera życiowego niż żyć bez łącza internetowego. Te same badania wskazują, że 97% osób nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego. Jak widać Niemcy są narodem ceniącym nowoczesność i swobodę.

Czy wiesz, że….

Powszechnie używane słowo „OK” pochodzi z języka niemieckiego? I jest skrótem od „ohne Korrektur”?

Najdłuższe słowo w języku niemieckim to
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
czyli ustawa w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie nadzoru nad bydłem oraz znakowaniem i etykietowaniem wołowiny.

Niemcy zajmują druga pozycję w Europie pod względem ludności. W kraju mieszka około 80 mln osób z czego około 20% to osoby nie – niemieckiego pochodzenia. Ponad ćwierć społeczeństwa to renciści i emeryci.

Dziesięć najbardziej popularnych nazwisk w Niemczech to Müller (młynarz), Schmidt (kowal), Schneider (krawiec), Fischer (rybak), Meyer (rolnik), Weber (tkacz), Schulz (sołtys), Wagner (woźnica), Becker (piekarz) oraz Hoffmann (zarządca).

Pierwsza drukowana książka była w języku niemieckim.

Czy wiecie, że niemiecki zamek Neuschwanstein był inspiracją do stworzenia logo fabryki filmów Disney. Dostrzegacie podobieństwo?

Liczbę 2 w języku niemieckim czytamy „zwei”, jednak podczas rozmowy telefonicznej często mówi się „zwo” zamiast „zwei”.

 Zjednoczenie Niemiec nastapiło 3 października 1990.

Gęstość zaludnienia wynosi 229 osób/km2.

Kraj ten jest 1,1 razy większy od Polski.

Główna religią jest katolicyzm, oraz luteranizm, po 30% . Aż 33% nie uznaje żadnej religii.

Najdłuższą rzeką jest Ren, 865 km.

Średnia długość życia wynosi 78,9 lat.

 Ustrój polityczny – republika federalna.

Kraj ten zamieszkuje około 2 100 000 Polaków.

Najwyższym szczytem jest Zugspitze 2962 m n.p.m.

Średnia temperatura wynosi w styczniu -1°C, w lipcu 17°C.

Niemcy są drugim największym konsumentem piwa na świecie (po Irlandii).

Największy festiwal nazywa się Oktoberfest, ale zaczyna się we wrześniu.

 70% autostradach nie ma ograniczenia prędkości.

 Jest tam najwięcej na świecie fanklubów piłki nożnej.

 Odbierając telefon nie mówią słucham, tylko podają swoje nazwisko.

Istnieje tam aż 300 odmian chleba.

Niemcy jako pierwszy kraj wprowadził czas letni w 1916.

Większość taksówek w Niemczech to Mercedes.

 Mają aż 1000 rodzajów kiełbasy.

 Mają najwięcej ogrodów zoologicznych ( ponad 400 ).

Tradycja Świątecznego Drzewka pochodzi z Niemiec.

 Negowanie Holocaustu jest przestępstwem.

 W Ulm znajduje się najwyższa katedra na świecie (prawie 162 m).

Zwyczaj „trzymania kciuków” stał się popularny w Niemczech. Był to gest ochronny stosowany przez wojowników, którzy bez kciuka nie byli by w stanie efektywnie posługiwać się broniami.

       Niemcy maja siódmą, najpotężniejszą armię na świecie.

 Jest w niej 180 000 zawodowych żołnierzy i 145 000 rezerwistów.

Niemcy mają 400 czołgów, 4,2 tysięcy wozów opancerzonych, 700 samolotów odrzutowych i 400 helikopterów.

 Flota morska składa się z ponad 82 okrętów.

 Na armię rocznie wydaje się ponad 45 miliardy dolarów.

W latach 1933 – 1942 w Niemczech wybudowano 3 870 km autostrad.

      W Niemieckich szkołach 6 to najniższa ocena, a 1 to najwyższa.

Pisownia nazw państw

Przyjmuje się, że nazwy państw (większość z nich) w języku niemieckim są rodzaju nijakiego, czyli np. das Polen, das Japan itd.

Należy jednak wiedzieć, że mówiąc o danym państwie w ogóle nie używa się rodzajników.

Rodzajników się nie używa w odniesieniu do państw, a zatem zdania będą brzmiały:

Ich fahre nach Italien.
Ich komme aus Polen.

Niestety od każdej reguły jest wyjątek i w związku z tym niektóre państwa są rodzaju żeńskiego lub męskiego. Są to:
die Bundesrepublik Deutschland – Republika Federalna Niemiec

***

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content