Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Rada Pedagogiczna
Dyrektor szkoły
mgr inż. Krystyna Matejczyk   
Wicedyrektor szkoły
mgr Katarzyna Kowalczyk – Kaliciak

Klasy I – III
mgr Monika Giełzak-Chudziak
mgr Ewa Jańczak
mgr Małgorzata Kałka
mgr Renata Księżopolska
mgr Martyna Mól
mgr Aleksandra Rusin

nauczyciel – bibliotekarz
mgr Magdalena Kowalczuk

język polski
mgr  Grzegorz Derner
mgr Katarzyna Woźniak
mgr Agnieszka Żołubak

doradztwo zawodowe
mgr Monika Giełzak-Chudziak

język angielski
mgr Anna Dominiak-Rączka
mgr Beata Malok

język niemiecki
mgr Iweta Sykosz-Orłowska

historia
mgr Justyna Bałaga
mgr Edyta Gawlik-Mazanek
mgr Andrzej Migot

przyroda
mgr Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Irzyk

biologia
mgr Ewa Kowalczyk

geografia
mgr Ewa Irzyk

chemia
mgr Ewa Kowalczyk

fizyka
mgr inż. Patrycja Silska

matematyka
mgr Katarzyna Kowalczyk – Kaliciak
mgr Monika Skiba
mgr inż. Patrycja Silska
mgr Sylwia Ślimok

informatyka
mgr Sylwia Ślimok

technika
mgr Sylwia Ślimok

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Kowalczyk

wiedza o społeczeństwie
mgr Edyta Gawlik-Mazanek

plastyka
mgr Daniel Kałuś

muzyka
mgr Grzegorz Gniełka

wychowanie fizyczne
mgr Anna Frączek
mgr Kamil Rakoczy

religia
mgr Agnieszka Kobusińska
mgr Katarzyna Poloczek

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Kujawińska
mgr Izabela Niżnik

pedagog specjalny
mgr Wioletta Mech

pedagog
mgr Magdalena Kujawińska

logopeda
mgr Dorota Krzywonos

psycholog
Oliwia Rosół

świetlica
mgr Magdalena Konieczna – kierownik świetlicy
mgr Violetta Kempa
mgr Barbara Kowalska
mgr Beata Michalska
mgr Adam Stanek

rewalidacja
mgr inż. Krystyna Matejczyk
mgr Magdalena Konieczna
mgr Magdalena Kowalczuk
mgr Małgorzata Kałka
mgr Ewa Jańczak
mgr Katarzyna Woźniak
mgr Anna Czarnota
mgr Adam Stanek

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content