Rada Pedagogiczna
Dyrektor szkoły
mgr inż. Krystyna Matejczyk   
Wicedyrektor szkoły
mgr Katarzyna Kowalczyk – Kaliciak

Klasy I – III
mgr Aleksandra Cieplinska
mgr Monika Giełzak-Chudziak
mgr Ewa Jańczak
mgr Małgorzata Kałka
mgr Renata Księżopolska
mgr Aleksandra Rusin
mgr Natalia Sęk

nauczyciel – bibliotekarz:
mgr Magdalena Kowalczuk

język polski
mgr Katarzyna Gromadzka
mgr Marta Knopik
mgr Katarzyna Woźniak
mgr Agnieszka Żołubak
mgr Dorota Żuber

doradztwo zawodowe
mgr Dorota Żuber

język angielski
mgr Anna Dominiak-Rączka
mgr Katarzyna Gromadzka
mgr Beata Malok

język niemiecki
mgr Kamila Morawiecka

historia, historia i społeczeństwo
mgr Aleksandra Jasicka
mgr Edyta Gawlik-Mazanek
mgr Andrzej Migot

przyroda
mgr Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Irzyk

biologia
mgr Ewa Kowalczyk
mgr inż. Krystyna Matejczyk

geografia
mgr Ewa Irzyk

chemia
mgr Ewa Kowalczyk

fizyka
mgr inż. Patrycja Silska

matematyka
mgr Katarzyna Kowalczyk – Kaliciak
mgr Małgorzata Łukawska
mgr Ewa Mizińska
mgr Monika Skiba
mgr inż. Patrycja Silska
mgr Sylwia Ślimok

informatyka
mgr Sylwia Ślimok

technika
mgr Sylwia Ślimok

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Kowalczyk

plastyka
mgr Daniel Kałuś

muzyka
mgr Aleksandra Cieplinska
mgr Grzegorz Gniełka

wychowanie fizyczne
mgr Anna Frączek
mgr Beata Michalska
mgr Kamil Rakoczy

religia
ks. mgr Tadeusz Górny
mgr Beata Janiak
mgr Katarzyna Poloczek
mgr Justyna Staś

rewalidacja
mgr Anna Czarnota

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Kujawińska
mgr Katarzyna Woźniak

pedagog
mgr Agata Kołodziejczyk
mgr Magdalena Kujawińska

logopeda
mgr Agnieszka Kośmider

psycholog
mgr Anna Sadło
mgr Dorota Ludwig

świetlica
mgr Małgorzata Łukawska- kierownik świetlicy
mgr Violetta Kempa
mgr Magdalena Konieczna
mgr Barbara Kowalska
mgr Dorota Krzywonos
mgr Adam Stanek
mgr Dorota Żuber

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3