Rada Pedagogiczna
Dyrektor szkoły
mgr inż. Krystyna Matejczyk   
Wicedyrektor szkoły
mgr Katarzyna Kowalczyk – Kaliciak

Klasy I – III
mgr Aleksandra Cieplinska
mgr Monika Giełzak-Chudziak
mgr Ewa Jańczak
mgr Małgorzata Kałka
mgr Renata Księżopolska
mgr Teresa Oczko
mgr Aleksandra Rusin

nauczyciel – bibliotekarz:
mgr Magdalena Kowalczuk

język polski
mgr  Grzegorz Derner
mgr Katarzyna Gromadzka
mgr Katarzyna Woźniak
mgr Agnieszka Żołubak

doradztwo zawodowe
mgr Dykierek Aneta

język angielski
mgr Anna Dominiak-Rączka
mgr Katarzyna Gromadzka
mgr Beata Malok

język niemiecki
mgr Iweta Sykosz

historia, historia i społeczeństwo
mgr Aleksandra Jasicka
mgr Edyta Gawlik-Mazanek

przyroda
mgr Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Irzyk

biologia
mgr Ewa Kowalczyk
mgr inż. Krystyna Matejczyk

geografia
mgr Ewa Irzyk

chemia
mgr Ewa Kowalczyk

fizyka
mgr inż. Patrycja Silska

matematyka
mgr Katarzyna Kowalczyk – Kaliciak
mgr Ewa Mizińska
mgr Monika Skiba
mgr inż. Patrycja Silska
mgr Sylwia Ślimok

informatyka
mgr Sylwia Ślimok

technika
mgr Sylwia Ślimok

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Kowalczyk

wiedza o społeczeństwie
mgr Edyta Gawlik-Mazanek

plastyka
mgr Daniel Kałuś

muzyka
mgr Aleksandra Cieplinska
mgr Grzegorz Gniełka

wychowanie fizyczne
mgr Anna Frączek
mgr Beata Michalska
mgr Kamil Rakoczy

religia
ks. mgr Tadeusz Górny
mgr Katarzyna Poloczek
mgr Justyna Staś

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Kujawińska
mgr Katarzyna Woźniak

pedagog
mgr Agata Kołodziejczyk
mgr Magdalena Kujawińska

logopeda
mgr Agnieszka Kośmider

psycholog
mgr Dorota Ludwig

świetlica
mgr Magdalena Konieczna – kierownik świetlicy
mgr Violetta Kempa
mgr Barbara Kowalska
mgr Dorota Krzywonos
mgr Dorota Ludwig
mgr Adam Stanek

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content