Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Małgorzata Łukawska – kierownik świetlicy

mgr Violetta Kempa  – wychowawca świetlicy

mgr Dorota Krzywonos – wychowawca świetlicy

mgr Magdalena Konieczna – wychowawca świetlicy

mgr Barbara Kowalska  – wychowawca świetlicy

mgr Dorota Żuber – wychowawca świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3