Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Magdalena Konieczna – kierownik świetlicy

mgr Violetta Kempa  – wychowawca świetlicy

mgr Dorota Krzywonos – wychowawca świetlicy

mgr Barbara Kowalska  – wychowawca świetlicy

mgr Dorota Ludwig – wychowawca świetlicy

mgr Adam Stanek  – wychowawca świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content