Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Karty rowerowe wręczone
Data: 21 czerwca 2024r.
Autor: Administrator

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Na egzaminie teoretycznym uczeń rozwiązuje test składający się z 25 pytań.  Egzamin uznaje się za zaliczony, gdy uczeń rozwiąże popranie minimum 20 zadań. Po zaliczeniu części teoretycznej uczeń przechodzi do części praktycznej. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin wykona poprawnie co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Czwartoklasiści uczyli się cały rok na lekcjach techniki do egzaminów na kartę rowerową. Gratulujemy im zdania egzaminów.

Życzymy bezpiecznej i zawsze roztropnej jazdy!

Pożegnalna wycieczka klasy III a
Data: 21 czerwca 2024r.
Autor: Administrator

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w survivalowym „Dzikim wędrowaniu” po lesie w Miechowicach. Współpracując w grupach zbudowali szałasy, przefiltrowali wodę ze stawu robiąc filtry w butelce oraz uczyli się jak rozpalić ogień krzesiwem. Zajęcia w otoczeniu natury to najlepsza lekcja przyrody.

Galeria:)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
Data: 20 czerwca 2024r.
Autor: Administrator
KLASA SALA GODZINA
I A 29 9:45 aula
I B 16 9:45 aula
II A 20 9:45 aula
II B 15 9:45 aula
III A 38 9:45 aula
III B 32 9:45 aula
IV AT 28 10:45 aula
IV B 25 10:45 aula
IV C 15 10:45 aula
V A 21 10:45 aula
V B 19 10:45 aula
VI AT 26 10:45 aula
VI B 27 10:45 aula
VI C 17 10:45 aula
VII A 18 13:00 aula śr./9:00
VII B 31 13:00 aula śr./11:30
VIII A 23 13:00 aula śr./9:00
VIII BT 27 13:00 aula śr./9:00

Klasy 7, 8 mają zakończenie w auli w dniu 19.06.2024 godzina 13:00. W piątek przychodzą tylko na spotkanie z wychowawcą w salach na godzinę 9:00. Uczniowie klas 7, którzy otrzymują świadectwo z paskiem, idą w piątek do auli na akademię na godzinę 10:45.

Pozostałych uczniów zapraszamy na akademię do auli, według podanego harmonogramu.

Akademia Ósmoklasistów
Data: 20 czerwca 2024r.
Autor: Administrator

W środę 19 czerwca nasi Ósmoklasiści w sposób elegancki, ale też kabaretowy pożegnali Szkołę Podstawową, wzruszyli i skłonili do śmiechu wszystkich zaproszonych gości. Przyjęli gratulacje i złożyli podziękowania. A na koniec uronili łezkę oglądając przygotowaną prezentację i wspominając swoje dzieciństwo.

Już szmat drogi

przebytej za Wami,

bardzo długi,

więc żegnać się trzeba.

Stąd pójdziemy

Każdy w swoja stronę…

A my, Wasi wychowawcy…

Życzymy sobie i wam by nas było stać
Na święty spokój
Szczęścia ile się da, miłości w bród
Mądrych ludzi wokół…

Sylwia Ślimok i Ewa Irzyk

Galeria:)

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content