Samorząd Uczniowski 2020/2021

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski SP 16 działa zgodnie z uchwalonym regulaminem i według opracowanego na dany rok szkolny planu. W roku szkolnym 2020/2021 w skład Zarządu SU wchodzą:

Przewodnicząca:  Wiktoria Pioruńska 8a

Zastępca: Jakub Zakrzewski 7bt

Skarbnik: Angelika Lip 8bt

Sekretarz: Julia Domaniewska 8a

Zarząd wspierany jest przez grupę aktywistów SU, jej członkami są uczniowie klas ósmych, siódmych, szóstych oraz piątych, oraz opiekunów – panią Monikę Skibę i Ewę Irzyk.

Wszystkie nasze działania dokumentujemy, a informacje odnaleźć można w aktualnościach szkolnych.

Wolontariat

W naszej szkole działa Rada Wolontariatu, której członkami są uczniowie wchodzący w skład Zarządu SU. Rada Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą pod nadzorem dyrektora, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez szkołę, inne placówki i organizacje pozarządowe. Opiekę nad Radą sprawują koordynatorzy – p.Ewa Irzyk, p.Monika Skiba oraz p.Daniel Kałuś, którzy czuwają nad tym, by jej działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i regulaminem Rady Wolontariatu.

Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. A jej głównym celem jest angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, jeśli wyrazi chęć współpracy z Radą. Członkowie naszej grupy podejmują działania zarówno w szkole, jak i poza nią – na terenie Dziennego Domu Pomocy nr 3 w Bytomiu lub w Przedszkolu Miejskim nr 33. Opisy i zdjęcia zamieszczamy w aktualnościach szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content