Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

Samorząd Uczniowski 2021/2022

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski SP 16 działa zgodnie z uchwalonym regulaminem i według opracowanego na dany rok szkolny planu. Dnia 14.09.2021 r odbyło się pierwsze spotkanie trójek klasowych. Zebranie miało na celu wybór nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022. Uczniowie wyłonili wśród siebie kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:

Julita Wojnarska kl.8a  – 21 głosów

Natalia Cieślak kl 8a – 8 głosów

Anna Kurkiewicz kl.8a – 18 głosów

Nicola Kocy kl.7dT – 11 głosów

Krystian Ososiński  kl. 7b – 14 głosów

Jessica Isztok kl.8c – 10 głosów

Lena Podobyćko kl.8c – 15 głosów

Patryk Sobieraj kl. 8c – 23 głosy

Skład zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 jest następujący :

Przewodniczący : Patryk Sobieraj

Zastępca  : Julita Wojnarska

Skarbnik : Anna Kurkiewicz

Sekretarz : Lena Podobyćko

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim pełnią panie : Ewa Irzyk oraz Monika Skiba.

Wszystkie nasze działania dokumentujemy, a informacje odnaleźć można w aktualnościach szkolnych.

Wolontariat

W naszej szkole działa Rada Wolontariatu, której członkami są uczniowie wchodzący w skład Zarządu SU. Rada Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą pod nadzorem dyrektora, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez szkołę, inne placówki i organizacje pozarządowe. Opiekę nad Radą sprawują koordynatorzy – p.Ewa Irzyk, p.Monika Skiba oraz p.Daniel Kałuś, którzy czuwają nad tym, by jej działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i regulaminem Rady Wolontariatu.

Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. A jej głównym celem jest angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, jeśli wyrazi chęć współpracy z Radą. Członkowie naszej grupy podejmują działania zarówno w szkole, jak i poza nią – na terenie Dziennego Domu Pomocy nr 3 w Bytomiu lub w Przedszkolu Miejskim nr 33. Opisy i zdjęcia zamieszczamy w aktualnościach szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content