Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Samorząd Uczniowski 2022/2023

Samorząd Uczniowski

Dnia 09.09.2022 r odbyło się pierwsze spotkanie trójek klasowych. Zebranie miało na celu wybór nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. Kandydatów było wielu a demokratyczne wybory wyłoniły następujący skład zarządu:

Przewodnicząca : Nicola Kowalczyk

Zastępca  : Karolina Korzekwa

Skarbnik : Michał Tarabura

Sekretarz : Zuzanna Woźniczka

Wyborem uczniów opiekę nad Samorządem Uczniowskim nadal będą pełniły panie:

Ewa Irzyk oraz Monika Skiba.

Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Wszystkie nasze działania dokumentujemy, a informacje odnaleźć można w aktualnościach szkolnych.

Wolontariat

W naszej szkole działa Rada Wolontariatu, której członkami są uczniowie wchodzący w skład Zarządu SU. Rada Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą pod nadzorem dyrektora, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez szkołę, inne placówki i organizacje pozarządowe. Opiekę nad Radą sprawują koordynatorzy – p.Ewa Irzyk, p.Monika Skiba oraz p.Daniel Kałuś, którzy czuwają nad tym, by jej działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i regulaminem Rady Wolontariatu.

Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. A jej głównym celem jest angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, jeśli wyrazi chęć współpracy z Radą. Członkowie naszej grupy podejmują działania zarówno w szkole, jak i poza nią – na terenie Dziennego Domu Pomocy nr 3 w Bytomiu lub w Przedszkolu Miejskim nr 33. Opisy i zdjęcia zamieszczamy w aktualnościach szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content