Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Samorząd Uczniowski 2023/2024

Wyniki wyborów zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Dnia 18.09.2022 r odbyło się pierwsze spotkanie trójek klasowych. Zebranie miało na celu wybór nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024. Uczniowie wyłonili wśród siebie następujących kandydatów :

Karol Górka  kl.6aT

Lena Tarkowska kl. 6aT

Patryk Lis  kl.6c

Zuzanna Śliwa kl.6c

Maja Ososińska kl.6b

Dominika Bombelka kl.7a

Kacper Tarczyński kl.7a

Milena Dzierżak kl.8a

Aleksandra Zdziebko kl.8a

 

Demokratyczne wybory wyłoniły skład zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 :

Przewodnicząca : Aleksandra Zdziebko

Zastępca  : Maja Ososińska

Skarbnik : Dominika Bombelka

Sekretarz : Patryk Lis

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim pełnią panie : Ewa Irzyk oraz Monika Skiba.

Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Wszystkie nasze działania dokumentujemy, a informacje odnaleźć można w aktualnościach szkolnych.

Wolontariat

W naszej szkole działa Rada Wolontariatu, której członkami są uczniowie wchodzący w skład Zarządu SU. Rada Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą pod nadzorem dyrektora, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez szkołę, inne placówki i organizacje pozarządowe. Opiekę nad Radą sprawują koordynatorzy – p.Ewa Irzyk, p.Monika Skiba oraz p.Daniel Kałuś, którzy czuwają nad tym, by jej działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i regulaminem Rady Wolontariatu.

Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. A jej głównym celem jest angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, jeśli wyrazi chęć współpracy z Radą. Członkowie naszej grupy podejmują działania zarówno w szkole, jak i poza nią – na terenie Dziennego Domu Pomocy nr 3 w Bytomiu lub w Przedszkolu Miejskim nr 33. Opisy i zdjęcia zamieszczamy w aktualnościach szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content