Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019 r.

 3.

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020r.

 4.

Koniec I semestru 2019/2020

09.02.2020

 5.

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23.04.2020

 6.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14 kwietnia 2020 r.

 7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 8.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

***

 Bytom, dn. 24 września 2019

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 i z późniejszymi zmianami)

oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,

zaopiniowaniu przez RR i SU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

podaje wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • 31.10.2019 (czwartek przed Wszystkimi Świętymi)
  • 02, 03.01.2020 (czwartek, piątek po Bożym Narodzeniu)
  • 21, 22, 23.04.2020 (egzamin ósmoklasisty)
  • 24.04.2020 (piątek po egzaminie)
  • 12.06.2020(piątek po Bożym Ciele)

W wyżej wymienione dni uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą w świetlicy szkolnej (bez żywienia).

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3