Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2021/2022

1.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

 3.

Koniec I semestru 2021/2022

31.01.2022 r. 

 4.

Ferie zimowe

14-27 lutego 2022r.

 5.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r.

 6.

Egzamin ósmoklasisty

24.05.2022 wtorek

25.05.2022 środa

26.05.2022 czwartek

 7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 8.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

***

 Bytom, dn. 01 września 2021

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 i z późniejszymi zmianami)

oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,

zaopiniowaniu przez RR i SU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

podaje wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • 15.10.2021 (piątek)
  • 12.11.2021 (piątek)
  • 07.01.2022 (piątek)
  • 02.05.2022 (poniedziałek)
  • 24, 25, 26.05.2021 (egzamin ósmoklasisty)
  • 17.06.2021 (piątek )

W wyżej wymienione dni uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą w świetlicy szkolnej (bez żywienia).

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content