Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2020/2021

1.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

 3.

Ferie zimowe

01-14 luty 2021 r.

 4.

Koniec I semestru 2019/2020

31.01.2021 r. 

 5.

Egzamin ósmoklasisty

25.05.2021 wtorek

26.05.2021 środa

27.05.2021 czwartek

 6.

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06 kwietnia 2021 r.

 7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 8.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

***

 Bytom, dn. 07 września 2020

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 i z późniejszymi zmianami)

oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,

zaopiniowaniu przez RR i SU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

podaje wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • 04, 05.01.2021 (czwartek, piątek po Bożym Narodzeniu)
  • 25, 26, 27.05.2021 (egzamin ósmoklasisty)
  • 04.06.2021 (piątek po Bożym Ciele)

W wyżej wymienione dni uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą w świetlicy szkolnej (bez żywienia).

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content