Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2023/2024

1.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023 r.

 3.

Koniec I semestru 2023/2024

28 stycznia 2024 r. 

 4.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 luty 2024r.

 5.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2024 r.

 6.

Egzamin ósmoklasisty

14.05.2024 wtorek

15.05.2024 środa

16.05.2024 czwartek

termin dodatkowy
10-12.06.2024

 7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 8.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

***

 Bytom, dn. 04 września 2023

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 i z późniejszymi zmianami)

oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,

zaopiniowaniu przez RR i SU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

podaje wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • 02.11.2023 (czwartek)
  • 29.04.2024 (poniedziałek), 30.04.2024 (wtorek), 02.05.2024 (czwartek),
  • 14, 15, 16.05.2024 (egzamin ósmoklasisty)
  • 31.05.2024 (piątek)

W wyżej wymienione dni uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą w świetlicy szkolnej (bez żywienia).

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content