Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

 3.

Koniec I semestru 2022/2023

29.01.2023 r. 

 4.

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2023r.

 5.

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11 kwietnia 2023 r.

 6.

Egzamin ósmoklasisty

23.05.2023 wtorek

24.05.2023 środa

25.05.2023 czwartek

termin dodatkowy
12-14.06.2023

 7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

 8.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

***

 Bytom, dn. 01 września 2022

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 i z późniejszymi zmianami)

oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,

zaopiniowaniu przez RR i SU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu

podaje wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • 31.10.2022 (poniedziałek)
  • 02.05.2023 (wtorek), 04.05.2023 (czwartek), 05.05.2023 (piątek)
  • 23, 24, 25.05.2023 (egzamin ósmoklasisty)
  • 09.06.2023 (piątek)

W wyżej wymienione dni uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą w świetlicy szkolnej (bez żywienia).

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content