Kontakt i konsultacje z rodzicami
Data: 23 kwietnia 2020r.
Autor: Administrator

W okresie zdalnego nauczania, wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach od 9.00 do 15.00 poprzez dziennik elektroniczny lub w inny sposób po indywidualnych ustaleniach nauczyciela i rodzica/ucznia (np. poprzez kontakt telefoniczny, przez pocztę elektroniczną)

Ponadto rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami wykorzystując dostępne komunikatory ustalone indywidulnie z nauczycielem (indywidualne ustalenia dotyczą także godzin konsultacji).

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content