Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
„Aktywna tablica”
Data: 7 września 2023r.
Autor: Administrator

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” edycja 2023

– informacja na stronie: https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/aktywna-tablica-edycja-

2023-.

Wysokość dofinansowania dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu – 35.000zł

Menu Boczne
Data: 16 kwietnia 2022r.
Autor: Administrator

Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content