Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Mała Akademia Plastyczna

Galeria plastyczna w naszej świetlicy

Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu wykazuje zdolności plastyczne, które powinny być rozwijane w sposób twórczy. U nas w świetlicy odbywają się zajęcia Małej Akademii Plastycznej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.
Nasza świetlica jest miejscem rozwijającym zdolności dzieci, które chętnie i z wielkim zapałem wykonują prace plastyczne. Poprzez aktywność twórczą mogą wyrazić samego siebie, swoje myśli, sposób postrzegania świata, rozwijają wyobraźnię, kształtują swoje poczucie estetyki, uzewnętrzniają swoje uczucia i emocje, mogą poczuć wiarę we własne możliwości.

Podczas zajęć w świetlicy powstają piękne dzieła sztuki, wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne umożliwiające kreatywny rozwój dzieci. Chcemy podzielić się z innymi doznaniami i wrażeniami wzrokowymi. Stąd ta miła dla oka galeria zdjęć naszych prac.

Galeria:)

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content