Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Procedury bezpieczeństwa w gabinecie pedagoga i psychologa

mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

w Szkole Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

Preferowaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami jest rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem dziennika Librus. Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z konsultacji online lub z innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu z pedagogiem/psychologiem będą zobowiązane do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, które dotyczą zarówno uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników szkoły jak i innych osób przebywających w gabinecie:

  1. W gabinecie jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 osób.
  2. Z bezpośredniej formy kontaktu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID – 19.
  3. Wszystkie osoby przebywające w gabinecie powinny podczas konsultacji w gabinecie pedagoga/psychologa zasłaniać usta i nos, używając maseczek bądź przyłbic.
  4. W gabinecie należy używać płynu do dezynfekcji rąk.
  5. Konsultacje odbywają się w odstępach wynoszących 10 min.- czas ten zostaje przeznaczony na dezynfekcję. Każdorazowo – po zakończonej konsultacji – pomieszczenie, jest dezynfekowane i wietrzone zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.
  6. W trakcie kontaktu między pedagogiem/psychologiem a uczniem/rodzicem/nauczycielem bądź inną osobą, utrzymywany jest możliwie jak największy, co najmniej 1,5 m
  7. Rodzic/opiekun na spotkanie z pedagogiem/psychologiem przychodzi po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wyznaczony termin.
  8. W nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji sprawy są traktowane priorytetowo.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content