Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Procedury dotyczące funkcjonowania biblioteki w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19 w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu.

1. Z biblioteki korzystać mogą jedynie uczniowie oraz pracownicy szkoły.
2. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie).
3. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia lub zwrotu zbiorów bibliotecznych.
4. Wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk przed wejściem do biblioteki.
5. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni poza stanowiskiem wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.
6. Zwracane egzemplarze poddaje się kwarantannie na okres 2 dni. Zbiory oznaczone datą, w której zostały przyjęte, składowane będą w specjalnie na to przeznaczonym miejscu.
7. Wszelkie pytania dotyczące wypożyczania zbiorów bibliotecznych należy kierować do nauczyciela biblioteki za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
8. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone, a części wspólne dezynfekowane.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content