Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
„Zakątek Kreatywności”

W tym roku szkolnym w naszej placówce będzie realizowany projekt kulturalny „Pokłady kultury – Zakątek Kreatywności”. Jest  to pomysł na aktywizację i inspirację zachowań twórczych dzieci z dzielnicy Bobrek. Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kształtowanie postawy otwartej wobec świata, ludzi i szeroko rozumianej kultury i sztuki. To szansa na stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez poszerzenie  artystycznej oferty edukacji. Głównym założeniem wspólnych spotkań i warsztatów będzie traktowanie ich jako przestrzeni wymiany emocji, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych poprzez wspólną aktywność i zabawę, zbudowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między uczestnikami, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Większość zajęć będzie miała charakter terapeutyczny, będzie wsparciem do zbudowania swojego świata wartości i ciągłego wzbogacania go. Zajęcia przeznaczone będą dla chętnych uczniów i będą odbywały się raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych klasy I-III oraz klasy VI-VII. Zajęcia w naszej szkole prowadzone będą przez panią Aleksandrę Cieplinską we współpracy z panem Danielem Kałusiem oraz bytomskimi placówkami kulturalnymi. A już wkrótce w naszej szkole mobilna wystawa „Mistrzowie ilustracji”. Więcej szczegółów na ten temat już wkrótce…

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content